Department of Botany

 
Academic  
Prof. Kalyan K. Mukherjee Dr. Dibyendu N. Sengupta
Prof. Prabir Kumar Saha Dr. Sabita Bhattacharya
Prof. Swati Sen Mandi Dr. Swati Gupta Bhattacharya
Dr. Debabrata Basu Dr. Tapas Kumar Ghose
Dr. Gaurab Gangopadhyay
Non-academic  
Sri Chanchal Chakraborty Dr. Ramit Poddar
Sri Shyamal Kr. Ghosh Sri Binoy Krishna Modak
Sri Jadab Kr. Ghosh Sm Kaberi Ghosh
Sm Chaitali Roy Sri Dilip Kr. Chakraborty
Sri Sukadeb Das Sri Sasanka Sekhar Bera
Sri Sambhunath Debnath Sri Sukumar Majumdar
Sri Bipul Kr. Nag Sm Sarama Pradhan